OVER ONS | MOGELIJKMAKERS

Twee vakidioten die een droom hebben: mensen samen te brengen die zelf kunnen meebeslissen hoe hun de leef- en woonomgeving eruit komt te zien, deze maximaal af te stemmen op de wensen en behoeften van de gene die er wonen en gebruik van maken.

Professionals met veel overeenkomsten, maar zeker ook net zoveel verschillen.

Mogelijkmakers die durven te dromen.

Rick Veenendaal

Stefan Haaksman

MOGELIJKMAKERS DIE DURVEN TE DROMEN!