VOOR PROFESSIONALS

WAAROM?

De behoefte aan zeggenschap van de woonconsument neemt toe. De aangeboden woningen sluiten niet aan op de woonwens en/of het budget. De woonconsument heeft tevens een zeer beperkte inspraak op het eindproduct van de aanbieders.

Kans: De (nieuwe) omgevingswet maakt juist ruimte voor nieuwe wooninitiatieven en ontwikkelingen. Daarnaast geven gemeenten steeds vaker mogelijkheden voor duurzame ontwikkelingen en participatie. Dit biedt veel kansen voor de ‘moderne’ woonconsument.

WAT MOET HET OPLEVEREN?

WOONDROMERS maakt samen met de woonconsument woondromen waar. WOONDROMERS biedt consumenten met collectieve woonwensen (community) inzicht in de mogelijkheden en de weg er naartoe. De interactie tussen gelijkgestemde WOONDROMERS staat daarbij centraal.

Voor provincies en gemeenten resulteert dit in nieuwe initiatieven en ontwikkelingen vanuit de burger. In combinatie met de (nieuwe) omgevingswet wordt de transitie naar een duurzame samenleving actief ondersteunt en gestimuleerd.

GEMEENTEN

Wij komen graag in contact met gemeenten die ruimte willen bieden aan initiatieven vanuit de burgers/inwoners. Gemeenten die een duurzame samenleving actief willen ondersteunen en participatie willen stimuleren. Maar ook met gemeenten die ruimte willen bieden aan experimenten en innovaties.

GEBOUWEIGENAREN

Bent u eigenaar van een gebouw wat leeg staat of binnenkort leeg komt te staan? Wij werken graag met u samen aan een oplossing voor uw leegstandsvraagstuk.

GRONDEIGENAREN

Bent u grondeigenaar en u zoekt een passende waardevolle invulling die naadloos aansluit op de (lokale) woonbehoefte? Neem contact met ons op dan helpen wij u verder.

ARCHITECTEN

Is uw passie om innovatieve oplossingen te ontwerpen en het realiseren van woondromen?

Dan komen wij graag met u in contact.

ACHTERGROND

Woondromers gelooft niet in tekentafelplannen. Wij geven de woonconsument de mogelijkheid om proactief mee denken over de inrichting van hun woon- en leefomgeving.

Onze focus ligt niet alleen op het wonen. Juist het samenbrengen van de fysieke aspecten en gelijkgestemden woondromers die een actieve community vormen, resulteert in waardeontwikkeling en –behoud.